Soŀlicitut de la targeta Club Plus

És una targeta destinada tant a empreses com a particulars. El pagament es fa al comptat però el client gaudeix de bonificacions bescanviables en qualsevol punt de la xarxa de benzineres.

Informació identificadora
Domicili fiscal
Domicili de correspondència
Informació de contacte
Informació addicional
Declaro conèixer i accepto les condicions expressades en aquest formulari i les signo a tots els seus efectes.
 

En compliment d'allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, us informen que les dades recollides en aquest formulari s'incorporen a un fitxer automatitzat propietat de Dicasa, que té per finalitat la gestió de clients i facturació, gestió de vendes i de cobraments i pagaments, obtenció d'estadístiques i històrics comercials, enmagatzematge de les dades exigides per la normativa fiscal i mercantil, així com les pròpies de la relació comercial.

Igualment, garanteix la verecitat de les dades facilitades i es compromet a proporcionar a Dicasa qualsevol actualització de les mateixes.

Pel que fa al tractament i a l'ús d'aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exerci-ne els drets d'accés, de rectificació, de canceŀlació i d'oposició, contactant amb Dicasa, mitjançant carta, per telèfon (972 554 636) o e-mail dicasa@dicasa.es.